مزایای مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی سرای مهر

شما به جای مراجعه حضوری به مرکز مشاوره روانشناسی می توانید از خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی سرای مهر استفاده کنید. هموطنان عزیز می توانند به صورتی تلفنی از سراسر ایران، از هر شهر یا روستایی با متخصصان روانشناسی تهران در ارتباط باشند. در این شیوه مشاوره، علاوه بر اینکه نیاز به مراجعه حضوری حذف می شود. هزینه های مشاوره نیز کاهش می یابد.