مرکز مشاوره تلفنی سرای مهر در راستای گسترش خدمات مشاوره و ایجاد امکان دسترسی تمامی هم وطنان به خدمات مشاوره و همچنین بهبود خدمات مشاوره تلفنی، فاز اول کار خود را در زمینه های مشاوره تلفنی تحصیلی، مشاوره تلفنیخانواده و مشاوره تلفنی روانشناسی آغاز کرده است. 

 مرکز مشاوره تلفنی سرای مهر در نظر دارد با پیشرفت فاز اول مشاوره تلفنی و در راستای همه گیرتر شدن خدمات مشاوره، با گسترش خدمات مشاوره تلفنی خود، در حوزه مشاوره آنلاین، مشاوره تصویری و مشاوره خارج از کشور با هم وطنان عزیزمان نیز فعالیت خود را توسعه بخشد.

 امید است که شما کاربران گرامی از خدمات مشاوره تلفنی سرای مهر کمال رضایت و استفاده را داشته باشید.